Он цагийн хэлхээс

Түүхийн хураангуй...

Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн түүхийн хуудсыг бичилцэж буй Мөнхийн Үсэг ХХК нь 1991 оноос хэвлэлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж буй бөгөөд сүүлийн үеийн техник, тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон Монголын хэвлэлийн салбарт тэргүүлэгч үйлдвэрийн нэг билээ.