PanoBook

Хуудасны дэлгэдэлгэгдэх чадвар сайн, нээж үзэхэд хялбар, зузаан хуудастай, бат бөх, хуудас хоорондын зааггүйгээр хэвлэгдсэн тул өргөн хэмжээст панорама зураг хэвлэхэд тохиромжтой төрөл бүрийн зургийн цомог, танилцуулга, цэс, номны хэвлэлт юм.