ISO 9001:2008 /MNS ISO 9001:2010/ ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУГАЦААГ СУНГУУЛЖ БАТЛАМЖАА ГАРДАН АВЛАА.

2014/04/30

Офсет хэвлэх үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд хамрах хүрээнд Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2008 /MNS ISO 9001:2010/ №31 тоот гэрчилгээг 2017.03.03-ны өдөр хүртэл хугацаагаар сунгуулж батламжаа гардан авлаа.