Эмбосс

Захиалсан бүтээгдэхүүний хээ, лого бичвэр болон нийтэд нь товойлгохын тулд Эмбосс технологийг ашиглах бөгөөд таны захиалсан бүтээгдэхүүн дахин давтагдашгүй болох боломжтой.