Лак

  • Largelak

Тусгайлсан хэсгийг лакаар бүрэлт хийн гоёмсог харагдуулах 5с технологи

Тусгайлан сонгосон хэсгийг гөлгөр лак болон арзгар лакийг хослуулан  гоёмсог харагдуулах 6с технологи

Бүрэлтийн шинэ технологи бөгөөд захиалсан бүтээгдэхүүнийг солонгорон харагдуулах төрөл бүрийн эффект бүхий лакаар бүрж тансаг харагдуулах 7с технологи