түүхийн хураангуй ...

Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн түүхийн хуудсыг бичилцэж буй Мөнхийн Үсэг ХХК нь 1991 оноос хэвлэлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж буй бөгөөд сүүлийн үеийн техник, тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон Монголын хэвлэлийн салбарт тэргүүлэгч үйлдвэрийн нэг билээ.

 • Мѳнхийн үсэг группыг үүсгэн байгуулагч Г.Батмѳнх Ѳрхийн Тѳсѳв номоо хэвлүүлсэнээр анхны үйл ажиллагаагаа эхлүүлжээ.

  1990 он

  Мѳнхийн үсэг группыг үүсгэн байгуулагч Г.Батмѳнх Ѳрхийн Тѳсѳв номоо хэвлүүлсэнээр анхны үйл ажиллагаагаа эхлүүлжээ. 

 • Хэвлэлийн анхны машин болох ЗХУ-д үйлдвэрлэгдсэн 1956 оны ПТ-4 тигль машин

  1991 он

  Хэвлэлийн анхны машин болох ЗХУ-д үйлдвэрлэгдсэн 1956 оны ПТ-4 тигль машин

 • Өндөр хэвлэлийн технологиос офсет хэвлэлийн технологид шилжив.

  1995 он

  Өндөр хэвлэлийн технологиос офсет хэвлэлийн технологид шилжив.

 • 1998 он

  “Мөнхийн Үсэг” компанийн шинэ байрыг ашиглалтанд оруулав.

 • Таван өнгийн хамгийн том форматын сүүлийн үеийн RYOBI-925 хэвлэх машиныг үйлдвэрлэлдээ суурилуулав.

  2007 он

  Таван өнгийн хамгийн том форматын сүүлийн үеийн RYOBI-925 хэвлэх машиныг үйлдвэрлэлдээ суурилуулав. Энэ нь хэрэглэгчдэд дотооддоо богино хугацаанд хамгийн том форматаар, чанартай бүтээгдэхүүн хэрэглэх боломжийг нээсэн.

 • RYOBI-755 хэвлэлийн машин суурилуулаж

  2008 он

  RYOBI-755 хэвлэлийн машин суурилуулаж Лентикуляр хэвлэл, пластик хэвлэл, 5С, 6С үйлчилгээг монголын зах зээлд анх нэвтрүүлэв.

 • 2011 он

  В1 формат буюу Монголд хамгийн том форматын тоног төхөөрөмжийг суурилуулаад байгаа нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хугацааг 2-3 дахин богиносгоод байна.

 • 2013 он

  Oфсет хэвлэх үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд хамрах хүрээнд Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2008 /MNS ISO 9001:2010/ №31 тоот гэрчилгээг 2017.03.03-ны өдөр хүртэл хугацаагаар сунгуулж батламжаа гардан авлаа.

 • Хөтөл хотхонд “Сэргэлэн” пүүс байгуулагдав

  1991 он

  Хөтөл хотхонд “Сэргэлэн” пүүс байгуулагдав. Анхны ажилтан, үсэг ѳрѳгч У.Цэрэн, Л.Цэцгээ нар

 • Анхны огтлоо машин (1991-1993) Н.Цэвээндорж

  1991 он

  Анхны огтлоо машин (1991-1993) Н.Цэвээндорж

 • 1996 он

  Улаанбаатархотын салбар “Сэргэлэн” компани “Мөнхийн Үсэг” нэртэй болон гэрчилгээ авав.

 • Монголд анх удаа 4 өнгийн офсет хэвлэлийн “RYOBI-524” автомат хэвлэлийн машиныг үйлдвэртээ суурилуулав.

  2002 он

  Монголд анх удаа 4 өнгийн офсет хэвлэлийн “RYOBI-524” автомат хэвлэлийн машиныг үйлдвэртээ суурилуулав.Тус машиныг суурилуулсан нь 2 өнгийнмашинаар хэвлэдэг байсан манай улсад дэвшилтэт технологи болж чадсан.

 • Хальс боловсруулах технологийг халж

  2008 он

  Хальс боловсруулах технологийг халж, компъютерээс шууд хавтанд буулгах СТР технологийг ашиглаж эхлэв.

 • 2010.11.18-ны өдөр ISO 9001:2008 гэрчилгээ

  2010 он

  2010.11.18-ны өдөр ISO 9001:2008 гэрчилгээ гардан авснаар Монгол хэвлэлийн салбарт чанарыг эрхэмлэгч анхны байгууллага болов.

 • Мөнхийн Үсэг ХХК нь шинэ үйлдвэрийн байрыг ашиглалтанд оруулав.

  2011 он

  Мөнхийн Үсэг ХХК нь шинэ үйлдвэрийн байрыг ашиглалтанд оруулав.