Эх үрсийн баярын парадыг хамтран зохион байгуулж, 1000 багачуудад бэлэг тараах үйл ажиллагаанд оролцдог.

Leave a Reply

Your email address will not be published.